Eikenblad (Gastropacha quercifolia)

Eikenblad (Gastropacha quercifolia)