In Nederland komen 3 soorten voor uit deze familie, namelijk de Koninginnenpage, de Koningspage en de Apollovlinder. Echter zijn de laatste 2 tegenwoordig dwaalgasten.